QUESTIONS? CONTACT US!

 

Open-RnD Sp. z o.o.
Technologically Touched
 
 

Open-RnD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane do faktury

Open-RnD Sp. z o.o.
al. Politechniki 22/24 lok. 414
93-590 Łódź

KRS: 0000417385
NIP: 725-205-91-43
REGON: 101393731


Kapitał zakładowy: 102.000 PLN

WANNA DO THE DEAL ABROAD?

CHECK THE ENGLISH PAGE VERSION
OR CALL US IMMEDIATELY!

WE CURRENTLY WORK IN USA AND GERMANY.